تکامل گرافیکی چندین وب سایت نام آشنا

با تبریک مجدد به مناسبت نوروز، اولین مطلبم را در سال جدید با مضمون تکامل گرافیکی سایت های مشهوری همچون Apple , Adobe , Amazon مینویسم . بشر، امروز در سال هایی زندگی میکند که همه چیز لحظه به لحظه پیشرفت و تکامل می یابد و در نهایت رنگ و بوی جدیدی به خود میگرد. روزانه با سایت های گوناگونی به نحوی در ارتباط هستیم حال یا برای خریدهای اینترنتی مان و یا اطلاع از محصولات جدید کمپانی … فرقی نمیکند . ولی آیا تا به حال از خود پرسیده ایم وب سایت کمپانی مثل Apple در گذشته چگونه بوده است ؟ . اگر تا به حال به این موضوع پرداخته بودید که هیچ ، ولی اگر حالا کنجکاو این موضوع شده اید این مطلب را از دست ندهید !

Apple امروز / 5 سال قبل / 10 سال قبل

small-apple.gif
small-apple-5.gif
small-apple-10.gif

Amazon امروز / 9 سال پیش

small-amazon.gif
small-amazon-9.gif

Adobe امروز / 5 سال قبل / 9 سال قبل / 12 سال قبل

small-adobe.gif
small-adobe-51.gif
small-adobe-9.gif
small-adobe-121.gif

Yahoo امروز / 4 سال پیش / 8 سال پیش / 12 سال پیش

small-yahoo.gif
small-yahoo-4.gif
small-yahoo-8.gif
small-yahoo-12.gif
Microsoft امروز / 5 سال پیش / 10 سال پیش
small-microsoft.gif
small-microsoft-5.gif
small-microsoft-10.gif
CNN امروز / 5 سال قبل / 8 سال قبل
small-cnn.gif
small-cnn-5.gif
small-cnn-8.gif
Advertisements